عشق؟!!

باور نمیکنم...

 

بهتر است بگوییم عادت نه عشق.

کملات هم حرمت دارند.

اگر نمی توانیم آنها را درست ادا کنیم

همان بهتر که سکوت کنیم.


†ɢα'§ : داغونه دلم,
یک شنبه 21 تير 1394 21:17 |- محمد جوانمردی -|

شب، بیدار
شب، سرشار است.
زیباتر شبی برای مردن.

آسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجری به من دهد.
***
شب، سراسر شب، یک سر
ازحماسه دریای بهانه جو
بیخواب مانده است.

دریای خالی
دریای بی نوا ...
***
جنگل سالخورده به سنگینی نفسی کشید و جنبشی کرد†ɢα'§ : نگاهی نو, احمد شاملو, الماس ستارگان, با داشتن چشمان تو, چشمان تو, نگاهی نو, شب بیدار, زیبا ترین شبی برای مردن, احمد, دریای خالی, نگاهی نو, جنگل سالخورده, عاشقانه های شاملو, شاملویی, نگاه نو, با آسمان بگو,
ادامه مطلب
یک شنبه 12 مرداد 1393 18:29 |- محمد جوانمردی -|

آنگاه که خوش‌تراش‌ترین تن‌ها را به سکه سیمی
توان خرید،
مرا
-
دریغا دریغ-
هنگامی که به کیمیای عشق
احساس نیاز
می‌افتد
همه آن دم است
همه آن دم است.
قلبم را در مجری کهنه‌ئی
پنهان می‌کنم
در اتاقی که دریچه‌ئیش
نیست.
از مهتابی

 


†ɢα'§ : نگاهی نو, احمد شاملو, سه سرود برای آفتاب, نگاهی نو, احساس نیاز, شاهکار خدا, احمد, کیمیای عشق, عشق را رعایت کرده ایم, چلچلی, عاشقانه های شاملو, شاملویی, نگاه و, ,
ادامه مطلب
یک شنبه 12 مرداد 1393 18:3 |- محمد جوانمردی -|

تمام شهامت من همین است

خیره شدن به تو

از پشت پنجره خیس

و حرف زدن

با تکرار عبورت

با نقش قدم هایت

و به اسرار شاد بودن

و خوش بین به معجزه ای که هیچ وقت تحقق نخواهد یافت.


†ɢα'§ : دست نوشته, نگاهی نو, محمد جوانمردی, معجزه آمدنت,
جمعه 16 خرداد 1393 11:41 |- محمد جوانمردی -|

 هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود

هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است

که مزد گورکن

از بهای آزادی آدمی

افزون باشد

جستن

یافتن

و آنگاه به اختیار برگزیدن

و از خویشتن خویش

بارویی پی افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد

حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

احمد شاملو

 


†ɢα'§ : هراس از مرگ, احمد شاملو, نگاهی نو, بهار آزادی, بانوی پر غرور مرگ, شاملو, شعر های ناب شاملو, پر نیلوفر, نگاهی نو, نگاهی نو, احمد شاملو,
جمعه 16 خرداد 1393 10:23 |- محمد جوانمردی -|

آنگاه بانوي پر غرور عشق خود را ديدم.
در آستانه پر نيلوفر،
که به آسمان باراني مي انديشيد.
و آنگاه بانوي پر غرور عشق خود را ديدم
در آستانه پر نيلوفر باران،
که پيرهنش دستخوش بادي شوخ بود
و آنگاه بانوي پر غرور باران را
در آستانه نيلوفرها،
که از سفر دشوار آسمان باز مي آمد.

احمد شاملو


†ɢα'§ : باران, احمد شاملو, ناهی نو, بانو, بانوی پر غرور, شاملو, شعر های ناب شاملو, پر نیلوفر, نگاهی نو, بانوی عشق, سفر دشوار, نگاهی نو, احمد شاملو باران, نازنین, ,
جمعه 16 خرداد 1393 1:15 |- محمد جوانمردی -|

روزی ما دوباره کبوترهایمان را
پرواز خواهیم داد
و مهربانی
دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که نباشم.


†ɢα'§ : احمد شاملو, شاملو, شعر های ناب,
یک شنبه 4 خرداد 1393 17:0 |- محمد جوانمردی -|

به پرواز
شک کرده بودم
به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال
خمیده بود...

احمد شاملو.


†ɢα'§ : نگاهی نو, سرود آزادی, شاملود, نگاهی نو, احمد شاملو, خلوت دل, پرواز, آزادی, آزادی شاملو, پرنده آزاد,
یک شنبه 4 خرداد 1393 16:58 |- محمد جوانمردی -|

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است.

شاملو.


†ɢα'§ : نگاهی نو, سرود آزادی, شاملود, نگاهی نو, احمد شاملو, خلوت دل, آزادی, آزادی شاملو, پرنده آزاد,
یک شنبه 4 خرداد 1393 16:50 |- محمد جوانمردی -|

بسیار وقتها با یکدیگر

از غم و شادی خویش سخن ساز می کنیم

اما,

در همه چیز رازی نیست,

گاه به سخن گفتن از زخمها نیازی نیست,

سکوت ملالها از رازها سخن تواند گفت.

 

مارگوت بیگل

ترجمه احمد شاملو


†ɢα'§ : نگاهی نو, نگاه, احمد شاملو, شاملو, مارگوت بیگل, نگاهی نو, ساده است نوازش, غم ها, شادی ها, سخن زخم, سخن گفتن, نگاهی نو,
دو شنبه 14 بهمن 1392 22:12 |- محمد جوانمردی -|

ساده است نوازش سگي ولگرد

شاهد آن بودن که چگونه زير غلتکي ميرود

                                      و گفتن که سگ من نبود

ساده است ستايش گلي

                چيدنش و از ياد بردن

                         که گلدان را آب بايد داد

ساده است بهره جويي از انساني

                         دوست داشتنش،

                                            بي احساس عشقي

او را به خود وانهادن و گفتن

                     که ديگر نميشناسمش

ساده است لغزشهاي خود را شناختن

با ديگران زيستن 

             به حساب ايشان

                             و گفتن که من اين چنينم

ساده است که چگونه ميزي

باري زيستن سخت ساده است

                               و پيچيده نيز هم

مارگوت بیگل

 ترجمه احمد شاملو


†ɢα'§ : نگاهی نو, نگاه, احمد شاملو, شاملو, مارگوت بیگل, نگاهی نو, ساده است نوازش, بهره جویی از انسان,
دو شنبه 14 بهمن 1392 22:7 |- محمد جوانمردی -|

هر که هستی باش

من خودم هستم.

هر چقدر می خواهی بمان

اما !

به احساساتم دست نزن.

من مال خودم

تو مال خودت.

 

 


†ɢα'§ : نگاهی نو, نگاه, خودت باش, خودم, احساس, نگاهی نو, دست نزن به احساسم,
دو شنبه 14 بهمن 1392 21:44 |- محمد جوانمردی -|

دیرآمدی خیلی دیرآمدی
گفته بودم تاابدمنتظرت می مانم اما اما افسوس دلم طاقت نیاورد
من عشقم راابراز می کردم ولی تو تنها حرفت سکوت بود
شبی تا صبح برایت گریه کردم برای تو چرا؟؟؟؟؟برای خودم برای عشقی که مطمئن شدم دردلت جایی ندارد
عشقت را قاب گرفتم و توی صندوقچه ی اسرارم پنهان کردم
چشمانم رابستم و گفتم آری قبول است
حالا تو آمدی حالا که دستانم را دستان گرم دیگری می فشرد!

حالاکه قبول کردم قلب بی جانم را به نام دیگری کنم عشقت را,حرف دلت را آرزوی محال من را برزبان می آوری؟؟؟؟؟
اگر روزهایی که به یادت بودم بازگردد تا ابدمنتظرت می مانم
افسوس دیگر خیلی دیرشده ,تو آمدی اما من دیگرمن سابق نیستم
برای من حتی اندیشیدن به تو رنگ خیانت دارد چگونه درچشمانت نگاه کنم
آری من گفتم منتظرت می مانم اما توچه گفتی؟؟یادت هست؟

برایم آرزوی خوشبختی بادیگری راکردی

حالا چرا نگاه پرازسوالت را از من برنمی گیری
حلا من روزها به تو می اندیشم با تردید که کارم خیانت است یا حسرت
خدایا توشاهد اشک هایم بودی تو عشقم را می دانستی ولی دعاهایم بی جواب ماند چرا؟


†ɢα'§ : نگاهی نو,
شنبه 18 آبان 1392 20:59 |- محمد جوانمردی -|

باران می بارد،

به حرمت کداممان نمی دانم!

من همین قدر می دانم که باران صدای پای اجابت است.

خدا با همه ی جبروتش دارد ناز می خرد،

نیاز کن...


†ɢα'§ : باران می بارد, نگاهی نو, باران, نگاه, بارش باران, نگاهی نو, نگاه نو, حرمت, به حرمت کداممان, نگاهی نو, صرای پا, نگاهی نو, اجابت, نگاهی نو, ناز میخرد,
جمعه 17 آبان 1392 11:53 |- محمد جوانمردی -|

اشک رازیست
لبخند رازیست
عشق رازیست
اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم مرا فریاد کن

درخت با جنگل سخن میگوید
علف با صحرا
ستاره با کهکشان
و من با تو سخن میگویم...


†ɢα'§ : درد مشترک, نگاهی نو, دستت را به من بده, نگاه, احمد شاملو, نگاه نو, قلبت را به من بده, شاملوی مهربان, عاشقترین زندگان, شعر ناب شاملو, نگاهی نو, احمد شاملو,
ادامه مطلب
سه شنبه 14 آبان 1392 21:31 |- محمد جوانمردی -|

به وز!
تند تر.
بریز تمام زرد های خیالم را.
پاره کن آستینم را
زخم تر کن پوست ترک خورده ام را
از من فقط برگ یادی بماند
شاید مرا روزی بلند کند
بنشاند بر دفتر دلش، کنار تمامی خاطرات بی منش.

نه!

آنچنان بر سینه خاک بکش مرا تا یادم حتی در ذهن ها ترک بردارد.

خیالم سبز سبز بود روزگاری.


†ɢα'§ : نگاهی نو, پاییز من, نگاه, پاییز, نگاه نو, برگ ریزان, زرد های خیال, دفتر دل, جوانمردی, سینه خاک, نگاهی نو, خیال سبز,
سه شنبه 2 مهر 1392 13:5 |- محمد جوانمردی -|

نباید تنهات می ذاشتم، اونم تو اوج بی کسی

نیاید اونجور می رفتم، تو لحظه دلواپسی

کاش قبل رقتن، میشنیدی دعای این دل کاغذی

بد جور از هم جدا شدیم، حتی بدون خداحافظی

غم رفتنت "نفس"، داغ دلم رو تازه کرد

این دل از همه فراری رو پاره ی پاره پاره کرد.


†ɢα'§ : نگاهی نو, تنها شدیم, نگاه, بدون خداحافظی, نگاه نو, تنهایی, تنها, اوج بی کسی, دل کاغذی, نگاهی نو,
یک شنبه 24 شهريور 1392 19:52 |- محمد جوانمردی -|

نباشی قند ها هم شیرین نیستند.

به همین چای یخ کرده قسم...


†ɢα'§ : نگاهی نو, چای یخ, نگاه, نگاه نو, چای یخ کرده, قند ها شیرین نیستند, نگاهی نو,
سه شنبه 19 شهريور 1392 23:7 |- محمد جوانمردی -|

ϰ-†нêmê§

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد